తెలంగాణ ప్రభుత్వం సీఎం సహాయనిధి నుంచి రూ.5లక్షల గుండు హన్మంతరావుకు సాయం

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*