శ్రీమతి పరిమళ హణనూతన్‌ఐపిఎస్ ఎస్పీగా పరిమళ

14 మండలాలు, 11 లక్షల మంది జనాభాతో కొత్తగా ఏర్పడ్డ సూరాఁపేట జిల్లాను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకఁనే భాదఁతను ఎవరు తీసుకఁంటారు? విపరీతమైన క్రైవ్‌ు రేట్, జాతీయ రహదఃరిపై తరచూ జరిగే దొంగతనాలు, -గ్రవాద దఃడులు ఇలా -ద్రిక్తకఁ మారుపేరు అఁపించుకఁనశీ సూరాఁపేట జిల్లాను స్మూత్ అండ్ సాఫ్ట్ జిల్లాగా మర్చాలంటే ఎవరు కరెక్ట్? ఈ సందేహాఁకి సరైన జవాబే శ్రీమతి పరిమళ హణనూతన్‌ఐపిఎస్ ఎస్పీగా పరిమళ మేడవ్‌ు వచ్చాకే సూరాఁపేట సామ్రాజఁం ఊపిరి పీల్చుకఁందంటే అతిశయోక్తి లేదు. ఎందుకంటే కొత్త జిల్లాలో ఆమె చేసిన సేవలు జిల్లా జనంలో ఆమె ఁంపిన స్ఫూర్తి అటువంటిది. ఆస్తి తగాదఃలు ట్రాఫిక్ సమసఁలు మహిళ ఁద్రత ఇలా ఒక ప్రాధఃనఁత క్రమాఁశీ ఁర్మించుకఁఁ యాక్షన్ ప్లాన్‌తో ముందుకఁ వెళ్ళడం ఆమె వర్కింగ్ స్టైల్. అవిభాజఁ నల్గొండ జిల్లాకఁ ఇంతకఁముందు అడిషనల్ ఎస్పీగా పఁచేసినప్పటి అనుఁవం ఆమెకఁ సూరాఁపేట జిల్లాను సురక్షితం చేయడంలో తోడ్పడింది. ఇందుకోసం ఆమె ఎంత పాటుపడ్డారు, ఎంత శ్రమకోడ్చారు. ఎఁశీ అవరోధఃలిశీ దఃటారో చెప్పాలంటే పేజీలు కావు పుస్తకాలే సరిపోవు. చినశీ రోడ్లు దంతో ఏర్పడే ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు వీటితోనే అంతకఁ ముందటి రోజుల్లో ఇబ్బంది పడ్డ జనాఁశీ ముఁసిపల్ అడ్మిఁస్ట్రేషన్ సహకారం తీసుకఁఁ పూర్తిగా సేద తీర్చారు ఎస్ పి పరిమళ. వాహనాలఁ విచ్చలవిడిగా పార్కింగ్ చేయడం దః్వరా తమకఁ తామే కష్టాఁశీ కొఁ తెచ్చుకఁంటునాశీమనే అవగాహన ప్రజల్లో కలిగేలా ఆమె శ్రమించారు. చౌకబియఁం, ఇసుక అక్రమ రవాణా మీద -కఁ్కపాదం మోపారు. తెలంగాణా రాష్ర్టంలో రెండవ అతిపెద్ద జాతర శ్రీ పెద్దగట్టు లింగమంతుల స్వామి వారి జాతర ఁకఁ్తలకఁ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలగకఁండా ఈ జాతర విజయవంతమైనదంటే ఆ క్రెటిట్ మొత్తం సూరాఁపేట పోలీస్ శాఖదే జిల్లా ఏర్పడ్డ తొలిరోజుల్లోనే జరిగిన కాఁస్టేబుల్ రాత పరీక్షలఁ ఎటువంటి గడబిడ లేకఁండా ఁర్వహించారు. 12వేల మంది అఁఁర్ధుల కోసం 27 కేంద్రఃలను ఏర్పాటు చేసి దగ్గరుండా రాతపరీక్షను దిగ్విజయం చేశారు. ఇలా ఆమె సూరాఁపేట ఎస్పీ సాధించిన విజయాల జాబితాకఁ కామాలేతప్ప పుల్‌స్టాప్‌లు వుండవు.

అపూర్వ సేశీహితురాలు
తెలంగాణా రాష్ర్టంలో ఏ జిల్లాలో లేఁ విధంగా సూరాఁపేట జిల్లాలో మాత్రమే సేశీహిత మహిళ పోలీస్ టీవ్‌‌సు ఁ ఏర్పాటు చేసింది. స్పెషల్లీ డిజైన్డ్ జాకెట్స్ టూవీలర్‌లు అందించారు. పోలీస్ స్టేషన్ కఁ వచ్చి ఫిరాఁదు చేయలేఁ మహిళల వద్దకఁ తామే వెళ్ళి సమసఁలు పరిష్కరించడం సేశీహిత లక్షఁం. మహిళా పోలీసుల ఆత్మరక్షణకఁ కరాటేలో శిక్షణ ఇప్పించారు. మహిళల రక్షణకఁ తెలంగాణా రాష్ర్ట ప్రఁుత్వం ఁర్వహిస్తునశీ షీటీవ్‌‌సుకఁ సేశీహిత బృందఃలు అందువల్ల సూరాఁపేట జిల్లా పరిధిలోఁ మహిళల రక్షణ ఁద్రతా మరియు బరోసా గాఁరెంటీ.
టెకాశీలజీలో సూపర్ స్పీడ్
పోలీస్ శాఖలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానాఁశీ -పయోగించుకోవడంలో ఎస్పీ పరిమళ ఎప్పుడూ ముందుంటారు. ఇందులో భాగంగానే అనుమాఁత వఁకఁ్తలను అక్కడికక్కడే తఁఖీ చేసి ఁర్ధారించే అతఁంత ఆధుఁక వఁవస్థ ఎఫ్.ఐ.ఎన్.ఎస్. ఫింగర్ ఫ్రింట్ ఐడెంటిఫికేషన్ అండ్ నెట్‌వర్కింగ్ సిస్టవ్‌ు ఏర్పాటయింది. జిల్లాలోఁ అఁశీ ఠాణాల్లో దీఁకి సంబంధించిన పరికరాలను అందుబాటులో వుంచారు. తెలంగాణా రాష్ర్టంలోనే ఇదే తొట్టతొలి ప్రయోగం పోలీస్ శాఖల పారదర్శకతను భాదఁతను పెంచుతూ అతాఁధుఁక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో రూపొందిన జీపిఎస్ తో కూడిన ఁరాపిడ్‌కాప్’ అనే కొత్త అప్లికేషన్ ను జిల్లా పోలీస్ శాఖలో ఏర్పాటు చేసే ప్రతి పోలీస్ వాహనాఁకి గ్లోబల్ పొజిషన్ సిస్టవ్‌ు జిపిఎస్ ను అనుసంధఃనం చేశారు.
సేఫ్ టౌన్, సేపెస్ట్ కాలనీ, సేఫెస్ట్ విలేజ్
చోరీలు సంఘ వఁతిరేఖ కారఁకలాపాలకఁ చెక్ పెట్టడిఁకి సూరాఁపేటలో పడ్డ మరో ముందడుగు సేప్‌టైన్, సేఫెస్ట్ కాలనీ, సేఫెస్ట్ విలేజ్. ఇదికూడా రాష్ర్టవాఁప్తంగా పేరుతెచ్చిపెట్టిన కారఁక్రమం కోదఃడను సేఫ్‌టౌన్ పైలెట్ ప్రాజెకఁ్టగా ఎంపక చేసుకఁఁ స్థాఁకఁల వివరాలు సేకరిస్తూ నేరాల ఁర్మూలనకఁ కృషి చేస్తునాశీరు లోకల్ ఖాఖీలు. ఈ నేపథఁంలోనే కోదఃడలో 84సీసీ టీవీ కెమెరాలు గ్రామాల్లో రక్షఖ దళాలు ఏర్పాటు అయాఁయి. స్టేషన్‌కఁ వచ్చే భాదితుల పట్ల మరాఁదను పెంచడం కోసం ఁరోసా కల్పించడం కోసం జిల్లా పోలీసులఁ -దుఁక్తం చేశారు. ప్రతి సోమవారం పోలీస్ గ్రీవెన్స్ డే ప్రతీ శ-క్రవారం డయల్ యువర్ ఎస్పీ. ఇలా అనేక రకాల కారఁక్రమాలతో ప్రజల సమసఁలను స్వయం తెలుసుకఁఁ సత్వర పరిష్కారం కోసం కృషి చేస్తునాశీరు. ప్రజల్లో మూఢ నమ్మకాలను తొలగించడాఁకి పోలీస్ కళాజాత బృందఃఁశీ ఏర్పాటు చేసి గ్రామాల్లో సాంసృ్కతిక కారఁక్రమాలు ఁర్వహిస్తునాశీరు. ప్రతి గ్రామాఁకి ఒక గ్రామ పోలీస్ అధికారిణి ఁయమించి గ్రామ సఁలు పల్లె ఁద్ర కారఁక్రమాలఁ పరిపాటిగా మార్చేశారు.
డ్రైవ్ సేఫ్ అరైవ్ సేఫ్
రోడ్డు ప్రమాదంలో ఏ ఒక్కరూ ప్రాణాలు కోల్పోవద్దు ఏ ఒక్క కఁటుంబం వీధిన పడకూడదు. ఈ -ద్ధేశంతో రోడ్డు ఁద్రతా రోడ్డు ప్రమాదఃల ఁవారణపై జిల్లాలో స్థాఁక ప్రజలు విదఃఁర్ధులతో కలిసి అనేక అవగాహన కారఁక్రమాలు ఁర్వహిస్తునాశీరు. ట్రాఫిక్ ఁబంధనలపై మేలుకొలుపు అఁ డాకఁఁమెంటరీ రూపొందించి లోకల్ టీవీఛానల్స్‌లో సిఁమా హాల్స్‌లో ప్రదర్శించేలా చరఁలు తీసుకఁనాశీరు. ఎస్పీ పరిమళ. కోదఃడ సూరాఁపేట, హుజుర్ నగర్ పట్టణాల్లో ట్రాఫిక్ సిగశీల్స్ ఏర్పాటు అవసరమైన చోట వాహనాల మళ్ళింపు రోడ్డును ఆక్రమించి వాఁపారాలు ఁర్వహించే వాఁపారుల యొక్క దుకాణాల తొలగింపు తోపుడుబళ్ళ వాళ్ళఁ క్లియర్ చేయడం ఇటువంటి చరఁలఁశీ కొత్త జిల్ల కొత్త ఎస్పీ వచ్చాకే షురూ అయింది.
మన ఆరోగఁమే ప్రజల రక్ష!
ప్రపంచ ఆరోగఁ దినోత్సవ సందర్భంగా దురాజుపల్లి ప్రతిష్ట ఫార్మసీ కళాశాలలో జిల్లా పోలీస్ సిబ్బందికి వారి కఁటుంబీలకఁ ఁర్వహించిన -చిత మెగా వైదఁ శిబిరం ఒక సూపర్ సక్సెస్. 25 మంది డాక్టర్స్ 60 మంది వైదఁ సహాయకఁల నేతృత్వంలో 710 మంది పరీక్షలు ఁర్వహించుకఁనాశీరు. జిల్లా కలెక్టర్ సురేంద్ర మోహన్ ముఖఁ అతిధిగా విచ్చేసి ఎస్పీ పరిమళ హణనూతన్ ఐపిఎస్ గారి సేవాదృక్పధఃఁశీ ప్రశంసించారు. దేశ సరిహద్దుల్లో సైఁకఁడు దేశాఁశీ కాపాడుతుంటాడు.అదే ఇక్కడ పోలీస్ సిబ్బంది అనుక్షణం విధులు ఁర్వహిస్తూ ప్రజలకఁ రక్షణ కల్పిస్తూ -ంటారఁ పోలీస్ సిబ్బంది ఆరోగఁం బాగుంటేనే సమాజ శ్రేయస్సు సాధఁమవుతుందఁ చెప్పారు. జిల్లా పోలీస్ శాఖ తరపున ప్రతేఁకంగా చొరవ తీసుకఁంటే మేళ్ళచెరువు ప్రాధమిక ఆరోగఁకేంద్రఃఁశీ దత్తత తీసుకఁనశీ ఎస్పీ పరిమళకఁ అనీశీ వర్గాల నుంచి అభినందనలు దొరికాయి.
-దోఁగపరంగా తన విధులిశీ సక్రమంగా ఁర్వహిస్తూనే శాఖాపరంగా కూడా అంతర్గత ప్రజాస్వామఁం కోసం పాటుపడడం మేడం పరిమళ కఁండే మరో స్పెషాలిటీ ప్రతీ శ-క్రవారం ఁర్వహించే సూరాఁపేట జిల్లా గ్రీన డే లో మొక్కల పెంపకం పోలీస్ కారాఁలయంలో మినరల్ వాటర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు సిబ్బంది ప్రజల సౌకరఁం కోసం పోలీస్ అంబులెస్స్ సిబ్బందిలో -త్సాహం ఁంపడాఁకి సిబ్బందికి పోలీస్ వార్షిక క్రీడాపోటీలు ల ఖాఖీ సహచరుల మనసులో స్థానం సంపాదించేశారు ఎస్పీ పరిమళ.
ప్రజాజీవితం సేఫ్ అండ్ సెకూఁరిటీ గా -నశీప్పుడే అభివృద్దికి ఆర్దికాభివృద్ధికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుందఁ ఎస్పీ పరిమళ గారి అభిమతం. ఇష్టంతో పఁచేస్తే ఎంతటి వత్తిడినైనా జయించవచ్చనశీది ఏవృత్తిలోనైనా పాటించాల్సిన పరమసూత్రం దఃఁశీ తూచ తప్పకఁండా పాటించే పరిమళ ఇతరులకఁ ఆదర్శంగా ఁలుస్తునాశీరు. డిపార్టమెంట్‌లో పఁచేసే సహచర సిబ్బందికి ఆమె తాను నమ్మిన సిదః్దంతాలిశీ జీవన సూత్రాఁశీ చెబుతూ వాళ్ళలో పఁపట్ల -త్తేజాఁశీ పెంచుతూ -ంటారు. ప్రజలకఁ సేవ చేసే అవకాశం దొరకడం మన అదృష్టమఁ కష్టం చెప్పుకోవడాఁకి మన దగ్గరకఁ వచ్చే బాధితుల పట్ల మరాఁదగా ప్రవర్తించాలఁ సమయపాలన క్రమశిక్షణ వృత్తి జీవితంలో ముఖఁమఁ చెబుతుంటారు. విశ్రాంతి సమయాల్లో కఁటుంబీకఁలతో గడపడం డూఁటీలో దిగేటప్పుడు మానసిక ప్రశాంతత కలిగివుండడం ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ ఁ పరిపుష్టం చేస్తుందఁ ఆమె నమ్ముతారు ఇతరులఁ నమ్మిస్తారు.
పరిపాలన సౌలఁఁం కోసం రాష్ర్టవాఁప్తంగా 31 చినశీ జిల్లాలఁ ఏర్పాటు చేసి నల్గొండ జిల్లాను విఁజించి రెడు జిల్లాలుగా నామకరణం చేసిన సీఎం కేసీఆర్ కల సంపూరఃంగా సాకారం కావాలంటే పరిమళ ఐపిఎస్ లాంటి ఁకార్సయిన అధికారులు మరికొందరుంటే చాలనశీది రాష్ర్ట ప్రజలు అనకఁంటునశీ మాట.
ఎస్పీపరిమళ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*